Om vad det är att vara människa talar vi de här sex kvällarna. OM frihet och om hur man hittar sin vilja. Om Relationer till andra, om DÖDEN och om den finns någon mening. Vi UTFORSKAR UTAN ATT FÖRSÖKA ÖVERTALA VARANDRA – VI FILOSOFERAR.

Sex kvällar för dig som vill tänka själv tillsammans med andra. Så här går det till. Vi har en fråga. Hämtar inspiration från existentiella filosofer och andra som funderat eller forskat. Så försöker vi var och en och tillsammans utforska vårt ämne.
Inga förkunskaper krävs.
Inga bestämda åsikter är vi ute efter.
Tvärtom. Ju mer olika vi tänker, desto roligare och intressantare kommer vi att ha.
Vi träffas varannan vecka så att det vi funderat över kan få perspektiv i mötet med det verkliga livet.

I vår tid är det många som vill tala om för dig vad du ska tycka.
I det existentiella samtalet är det tvärtom. Här talar vi med varandra utan facit och utan mål att övertyga varandra. Målet är att var och en ska hitta sin egen filosofi. Och ju mer olika syn vi har på livet desto rikare blir samtalet..

NEJ – du behöver inga förkunskaper.

I tusentals år har människor funderat över de stora livsfrågorna. Och deras tankar finns samlade i böcker, filosofiska och teologiska skolor, arkitektur, trädgårdar och konst. Det flesta frågor är ännu inte besvarade, kanske kommer de aldrig att få ett slutgiltigt svar, men vi kan alla delta i mänsklighetens utforskande genom att låta de stora frågorna möta våra egna tankar, erfarenheter och känslor.
Filosofen Karl Jaspers kallar det här för att filosofera.

I de existentiella samtalen utgår vi från en fråga i taget. Jag brukar börja med att berätta hur existensfilosofer och existenspsykologer funderat, ibland kryddadar jag tankegångarna med modern hjärnforskning och psykologi. Sedan filosoferar vi – vad är en människa, vad är frihet, kärlek, lycka och meningen med livet?
Allvarligt? Ibland. Roligt? Ofta.

Tänk själv tillsammans med andra.

TEMAN
1.  Vad är det att vara människa?
2.  Hur stor frihet har jag?
3.  Hur ska jag veta vad jag vill?
4.  Vad är en relation
5. Vad är döden?
6. Vad är meningen med livet?

INGA FÖRKUNSKAPER
Du behöver inte ha några förkunskaper alls. Ditt liv är din kunskapsbank, din förmåga att reflektera din kompetens. Däremot kommer du efter sex veckor ha fått en introduktion till existensfilosofernas tankar och fått redskap för att själv filosofera vidare.

VAD ÄR EXISTENSFILOSOFI?
Existensfilosofin är en gren av filosofin med rötter i antiken och som handlar om hur vi ska leva. Här finns filosofer som Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Simon de Beauvoir och Martin Buber – alla med olika ingångar och tankar kring livets stora frågor.
Inom existensfilosofin och den senare psykoterapin är det inte sanningen med stort S som är i centrum utan den sanning som du finner genom dina egna reflektioner och erfarenheter.
Läs mer om existensfilosofin här.

VÄLKOMMEN
Stefan Lidbrink
stefan.lidbrink@existentielltforum.nu
Diplomerad existentiell samtalsledare, certifierad existentiell coach,
ledarskapskonsult, civilingenjör.
070 5567077

VAR, NÄR & HUR

VILKA
Samtalen passar för alla som är intresserade av att tala om livet. Du behöver inte ha några förkunskaper. Den yngsta deltagaren hittills har varit 18 och den äldsta  84. Hittills.

DAGAR
Varannan måndag
20 januari
3 februari
17 februari
2 mars
16 mars
23 mars (obs en vecka mellan de sista gångerna)

VILKEN TID
18.00-20.00

VAR

Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm,
Ingång från gatan. Det står why! på dörren.

HUR MÅNGA

Max 8 deltagare.

KOSTNAD
2800 kr ink. moms för dig som är privatperson.
2800 + moms för dig som fakturerar från ett företag.

ANMÄLAN OCH BETALNING
1. Anmäl dig här.

AVBOKNING
Om du avbokar två veckor före samtalsstart får du tillbaka avgiften förutom en adminstrativ kostnad på 200 kronor. Om du avbokar senare än två veckor före samtalsstart får du inte tillbaka din avgift. Du får dock gärna överlåta din plats till någon annan.

REDAN GÅTT I EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP?

FILOSOFERA MERA
fortsättningsgrupper för er som redan gått i existentiell samtalsgrupp.
START tisdagen 28 januari.