En kurs för dig som är existentiell coach ELLER HAR SAMTALET SOM YRKE

Att människan är i rörelse är en grundtanke inom det existentiella perspektivet. Men vad innebär det?
En av de existentiella psykoterapeuter som ägnat sig mest åt att försöka förstå hur processen går till är britten Ernest Spinelli som förutom att arbeta som existentiell psykoterapeut också arbetar som existentiell coach.

Ernesto Spinelli, existentiell psykoterapeut.

Han en av de existentiella praktiker som är djupt rotad i filosofin och i sina böcker försöker han reda ut vad det innebär att människa har en livsvärld och en världsbild och hur de samspelar med hen själv, omgivningen och själva livsprocessen.

För mig har Spinellis sätt att tänka fördjupat mitt arbete både med klienter och grupper och den här dagen vill jag bjuda in er till hans värld.

Vi börjar med en föreläsning som är en genomgång av Spinellis perspektiv. Sedan utforskar vi hans synsätt. Först mot vårt eget liv. Sedan i relation till klienterna. Och så avslutar vi med att tillsammans formulera insikter och möjliga sätt att använda hans tänkesätt i vår praktik.

NÄR
16 februari 2019 09-16
VAR
Rödabergen, Rödabergatan 3, 113 33 Stockholm
KOSTNAD
1000  kr + moms
LÄRARE
Ann Lagerström
ANMÄLAN
Via mail anmalan@existentiellt.nu. Ange Spinelli, namn, adress, mail, mobil.
Eller via Swish 070 5562556. ange Spinelli, namn, mail, mobil.

VEM ÄR ERNESTO SPINELLI?

Fil dr. i psykologi, existentiell psykoterapeut, existentiell coach. Storbritannien.

BÖCKER
• Demystifying Therapy (2006). Monmouth: PCCS Books.
• Practising Existential Psychotherapy (2014). London: Sage.
• Tales of Unknowing: Therapeutic Encounters from an Existential Perspective (2006). Monmouth: PCCS Books
• The Interpreted World:  An Introduction To Phenomenological Psychology (2005). London: Sage.

SAJT
plexworld.com

LYSSNA
Youtubeintervju.

VAD
Kurs för dig som är existentiell coach:
Ernesto Spinelli och människan som rörelse.

NÄR
16 februari 2019 09-16

VAR
Rödabergen, Rödabergatan 3, 113 33 Stockholm

KOSTNAD
1000  kr + moms

LÄRARE
Ann Lagerström

ANMÄLAN
Via mail anmalan@existentiellt.nu. Ange Spinelli, namn, adress, mail, mobil.
Eller via Swish 070 5562556. ange Spinelli, namn, mail, mobil.

INFO
Hör bara av dig om du vill veta mer.
ann@existentiellt.nu, 070 5562556

Author