Utbildning

Existentiell coaching
och vägledning

Det här är en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och vill lägga till det existentiella perspektivet. Utbildningen pågår under åtta månader, totalt tio dagar, och ger dig kunskaper inom existentiell filosofi, psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. Du kommer också att ha klienter under handledning

KURS 1 START 7-8 september 2017. FULLBOKAD.
NÄSTA KURS startar 15-16 mars 2018 LÄS MER

Vidareutbildning för dig som har samtalet som yrke

Vi vänder oss till dig som har en yrkesutbildning där mellan-mänskliga samtal ingår och där du  har minst två års yrkeserfarenhet. Utbildningen i existentiell coaching och vägledning ger dig inblick och erfarenhet i hur du kan föra ett existentiellt samtal,  som du därefter kan integrera och komplettera med din nuvarande praxis. Du får grundläggande kunskaper om de existentiell filosofi och psykologi, den fenomenologiska hållningen, samtalsmetodik samt en fördjupad förståelse för existentiella frågeställningar och begrepp. I utbildningen ingår klient-arbete under handledning i grupp. Du bör därför ha möjlighet att inom ditt område finna minst två utbildningsklienter.

CERTIFIERING VIA SEPT
Efter avslutad och godkänd utbildning,  kan du via SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) arbeta en tid under handledning för att därefter ansöka om certifiering som existentiell coach. Du har även möjlighet att marknadsföra dig via SEPTs webb.
Vi samarbetar med Europas största utbildningsinstitut för existentiell praktik NSCP i London för att utveckla den existentiella coachingen och skapa en internationell organisation.

INTERNATIONELL CERTIFIERING
Vi arbetar just nu tillsammans med vår partner NSPC i London för att skapa en internationell certifiering.

STUDERA VIDARE
Genom vårt samarbete med NSPC,  Emmy van Deurzen och Sascha Smith, har du med akademisk examen möjlighet att studera vidare och ta en MA in Existential Coaching vid Middlesex University.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

Ann Lagerström
ann.lagerstrom@existentiellt.nu
070 5562556
Elisabeth Serrander
elisabeth.serrander@existentiellt.nu
0737 274794

HT 17 ANMÄL DIG HÄR VT 18 ANMÄL DIG HÄR
KURSBESKRIVNING

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om det existentiella perspektivets teori och praktik. Du kommer att studera existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik och under handledning använda dina kunskaper på övningsklienter.
I kursen ingår också litteraturstudier och skrivuppgifter.
Efter avslutad kurs kan du gå vidare hos SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi och bli certifierad existentiell coach.

OM EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
FAKTA

KURS ht2017
NÄR Kursstart: Torsdag den 7 september –  fredag den 8 september 2017.
KURSTILLFÄLLEN 10 dagar 09-17, totalt 80 undervisnings-timmar, inklusive grupp-handledning 10 timmar á 60 minuter. Kursen ligger på fredagar men startar upp och avslutas med torsdag-fredag.
HÖSTEN 2017: 7-8 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 2017.
VÅREN 2018: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 12-13 april.
VAR Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm.
DELTAGARE Max 12.

NÄSTA KURS STARTAR vt18. LÄS MER

KURSINNEHÅLL
  • Existensfilosofi och existentiell psykologi
  • Existentiella frågeställningar och begrepp
  • Fenomenologisk hållning och metod
  • Livsvärldsanalys
  • Litteraturstudier
  • Existentiell samtalsmetodik
  • Utbildningsklienter i existentiell coaching
  • Grupphandledning
  • Hemskrivning essä samt klientsammanfattning.
  • Intyg efter godkänd kurs
EKONOMI

PRIS Hela kursen, exklusive kurslitteratur, 28 000 kr exklusive moms, (35 000 ink moms för båda terminerna).

ÅTERBUD Anmälningsavgift återbetalas ej. Vid återbud senast 14 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften minus anmälningsavgiften. Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart krävs sjukintyg för att kursavgiften ska återbetalas.

ANTAGNINGSKRAV

Du som söker ska ha en grundutbildning och vara verksam i ett yrke där samtal i mötet med människor står i centrum. De som har utbildat sig hos oss de senaste fyra åren har yrken såsom: psykoterapeut, psykolog, läkare, HR, sjuksköterska, kurator, lärare, mentalskötare, ledare, sjukgymnast, ledarskapskonsult, socionom, vårdpersonal, jurist, advokat, präst, rektor, chef, journalist eller coach. Du bör ha minst två års dokumenterad erfarenhet av mellan-mänskliga samtal.

CERTIFIERING

Efter avslutad och godkänd kurs finns det möjlighet att gå vidare och bli certifierad existentiell coach via SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, som är vår samarbetspartner. Efter det har du möjlighet att marknadsföra dig på SEPTs webb, under yrkestiteln Existentiell coach, samt arbeta under titeln i din praktik.

LÄS MER HOS SEPT
Kursledare och handledare

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, författare

Ann Lagerström

Grundare, cert. existentiell coach, ledarskapskonsult, författare

Annalena Sund Ailett

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, existentiell coach och handledare på EXI:s coachutbildning