Föreläsare, retreatledare

Ted Harris

Ted Harris, född 1952, är präst i svenskakyrkan, teol. dr. och medlem i FTO (Franciskus Tredje Orden). Hans intresse är mänsklig subjektivitet såsom innerlighet och andlighet. Med innerlighet menar han en människas strävan att tillskriva sin existens värde och mening. Med andlighet menar han en människas gudserfarenhet och vördnad för livet.

Ted Harris har skrivit Konsten att leva innerligt (2008) tillsammans med Ann Lagerström, Att leva helhjärtat (2013) tillsammans med Carolina Johannsson och Mänsklig Blomstring (2016). Han föreläser om Kierkegaards existentiella filosofi och kristen andlighet.

E-post edward.harris@svenskakyrkan.se
MOBIL  070 672 10 68