EXISTENTIELL
COACHING

Existentiell coaching passar dig som har ett konkret problem eller försöker få till stånd en förändring. Något i ditt liv skaver och du vill försöka utforska vad det är och hitta en lösning.
Det kan handla om sådant som arbete, studier, relationer, hälsa, livsval, framtiden.

I existentiell coaching går vi inte direkt på lösningen, utan istället undersöker vi ditt dilemma noga. Hur hänger den ihop med dina livsval, din livsvärld, dina värderingar? Vad är det egentligen du söker och längtar efter? Finns det inspiration, nya perspektiv att hämta från den existentiella filosofin och psykologin? Och hur hänger din fråga ihop med vad det är att vara människa?

När du känner dig nöjd, när du vet vad du vill så inriktar vi oss på en strategi för framtiden.
En existentiell coaching varierar i längd från en till tio gånger.

Vad är existentiell coachning?
Existentiell coaching har sina rötter i existentiell filosofi och psykologi.
Grundfrågorna är: Vad är det att vara människa? Hur kan jag leva ett gott liv? Vad är meningen?
Frågorna har utforskats sedan antiken och i den existentiella coachingen kan vi ta inspiration från både existentiella filosofer och psykologer.
I det här samtalet är det dina frågor och svar som är i centrum. Vi använder oss inte av några diagnoser eller dolda tekniker. Det är ett möte mellan två människor där den ena är till för den andra.

Vad har en existentiell coach för utbildning?
En certifierad existentiell coach har i grunden ett samtalsyrke som hen kompletterat med en godkänd utbildning i existentiell coachning och samtalsmetodik, samt är efter ytterligare handledning/utbilding certifierad av SEPT. Vi går också i kontinuerlig handledning.

Hur går det till?
Vi träffas först för att presentera oss för varandra och för att du ska få en tydligare bild av vad existentiell coachning är:
Om du vill fortsätta gör vi upp en plan och här är det du som styr. Vill du träffas fem gånger eller tio. Varje vecka eller varannan, var tredje …
Första samtalet handlar om att formulera din fråga, ditt dilemma, och börja undersöka den.

Vill du veta mer, hör gärna av dig.