Samtal om livet

Det finns många olika anledningar till varför vi ibland behöver tala med någon om livet. Det kan vara något konkret som behöver redas ut, det kan vara en känsla av att något är fel, det kan vara en djup psykisk oro som inte vill ge med sig.
Eller också kanske du bara har lust att prata om livets stora frågor tillsammans med andra som också tycker om att grubbla.
Hos oss kan du välja den form av samtal som passar dig just nu.

EXISTENTIELL COACHING

Existentiell coaching passer dig som vill fundera på hur du lever ditt liv.

• Kanske är det något som inte stämmer, som skaver, men du vet inte riktigt vad det är.
• Kanske funderar du till exempel på jobbet, relationer eller något livsval men vet inte riktigt vad det är du är ute efter.
• Kanske är det de stora livsfrågorna du vill utforska  – livet, döden och meningen.

I en öppen dialog ser vi över din livssituation, möjlighet till förändring och öppnar upp för nya perspektiv.

Du väljer själv hur många gånger du vill gå och hur ofta.

INFO | KONTAKT
EXISTENTIELL PSYKOTERAPI

Psykoterapi på existentiell grund passar dig som har svårt att reda ut vad det är som gör att du inte mår bra.

Kanske har du ångest, sömnproblem. ältar eller befinner dig i kris. Dilemman och förändringar är en del av livet. Men ibland kan de skapa förvirring och rejält skaka om vår vardag. I psykoterapin kan du utforska vad det är som berör dig så djupt och hitta vägar till läkning. Att våga möta utvecklingskriser är en del av livets utmaningar. Förståelse för hur ditt liv har varit bakåt, kan ge dig hjälp att komma vidare framåt. Tillsammans ser vi över din livssituation, ger utrymme till känslor och söker ny förståelse.

Ibland räcker några sessioner, i andra fall träffas vi regelbundet varje eller varannan vecka, under en viss tid.

INFO | KONTAKT
EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP

I de existentiella samtalsgrupperna filosoferar vi tillsammans kring olika ämnen.

Det kan handla om vad det är att vara människa, hur vi ska leva med andra, vad som är ett gott liv eller vad vi ska tro om godhet, döden och meningen med livet.
Målet är inte att vi ska vara överens, utan att utforska vad vi själva tänker och tror. Inga förkunskaper krävs.

Startar i januari och september och är en kväll i veckan under sex veckor.

SAMTALSGRUPPSAMTALSGRUPP fortsättning