Kursledare

Richard Skröder

Richard Skröder är överläkare i palliativ vård och arbetar på Stockholms sjukhem. Han har mångårig erfarenhet av svår och kronisk sjukdom. Aktiv inom palliativ vård och hospicevård med speciellt fokus på samtal och symtomlindring vid livets slut.

Richard tar också emot privat för enskilda samtal och har gått EXI:s grundkurs i existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik

E-post richard.skroder@stockholmssjukhem.se
MOBIL 070 3161373