Samtal om livet

Existentiell psykoterapi

I existentiell psykoterapi eller vägledning utforskar vi din livssituation, hur du lever och mår. De existentiella frågorna är ständigt närvarande i våra liv och uppstår i situationer där vi måste omorientera oss.

Existentiell psykoterapi fokuserar på de grundläggande livsfrågorna, vad det innebär att leva i världen, i tiden och under olika grundbetingelser. Det existentiella synsättet, i korthet, innebär att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Människan får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men vi skapar oss också livet igenom, via våra val och handlingar. 

Kriser,
dilemman och förändringar är en del av livet. Men ibland kan de skapa förvirring, ge ångest och rejält skaka om vår vardag. Existentiellt sätt betraktas krisen som en möjlighet till ökad insikt och förståelse där de existentiella livsfrågorna blir synliga.  Att våga möta utvecklingskriser är en del av livets utmaningar. Förståelse för hur ditt liv har varit bakåt, kan ge dig hjälp att komma vidare framåt.

Det existentiella samtalet
kan ha olika fokus beroende på vad du har för behov av hjälp. I en öppen dialog utforskar vi din livssituation, ökar förståelsen för känslor samt undersöker vilka för- och nackdelar du får av dina värderingar, val och handlingar.  Jag finns för dig som söker någon som lyssnar, som behöver hjälp med att utforska något som skaver i ditt liv eller som behöver perspektiv på situationen. Jag finns även för dig som i din yrkesverksamhet önskar konsultation, coaching eller handledning.  
Dilemman, teman och funderingar som jag möter i mitt arbete kan handla om:
Relationer • Sorg • Frihet • Kärlek •  Ångest • Separation • Arbete  • Gränser • Val  • Kris  • Känslor • Personlig Utveckling • Missbruk  • Ensamhet • Mening •   Ansvar • Självkänsla • Död • Graviditet • Barn • Obeslutsamhet  • Glädje • Insikt • Drömmar  • Autenticitet.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer

Elisabeth Serrander elisabeth.serrander@gmail.com
• 0737 274794

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare