Det här är EXI,

Institutet för existentiell praktik

Institutet grundades 2014 av Ann Lagerström och Elisabeth Serrander och har sitt säte i Rödbergen i  Stockholm. Här har vi skapat  en plats för möten, kursverksamhet, utbildning och dialog kopplat till människans existens.

Det existentiella perspektivet och praktiken vilar på  filosofi med rötter i antiken med tankar från filosofer som Sokrates och existentiella filosofer som Sören Kierkegaard, Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir och Hannah Arendt. Den existentiella psykologin har utvecklats parallellt med filosofin från början av 1900-talet med företrädare som Karl Jaspers, Emma van Deurzen, Ernesto Spinelli och Irvin Yalom.

Praktiken vilar på utforskande av livets grundläggande frågor som: Vad är det att vara människa? Hur vet jag vad jag vill? Hur kan jag leva med andra? Vad är ett gott  liv? Vad är döden? Finns det någon mening i livet? Och på övertygelsen att den enskilda människans själv kan finna sin väg, sin mening och en strategi för ett hållbart liv.

KURSER OCH UTBILDNINGAR
EXI ger korta kurser för den intresserade allmänheten och fortbildning för professionella. Vår mest omfattande kurs är den existentiella coaching- och samtalsutbildningen, som i samarbete med SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi,  leder till en certifiering. Vi föreläser och utbildar inom olika verksamheter som Karolinska Institutet och Region Jämtland.

SAMTAL ENSKILT OCH I GRUPP
Vi erbjuder även existentiella samtal i form av psykoterapi, handledning, coaching, och existentiella  samtalsgrupper där filosofin är i centrum.

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Elisabeth Serrander elisabeth.serrander@gmail.com

073 7274794

Ann Lagerström ann.lagerstrom@existentiellt.nu
070 5562556

NÅGRA AV VÅRA KUNDER
Trygghetsrådet, Södertörns högskola, Karolinska Institutet, S:t Lukas, Danderyds Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset, Svenska kyrkan, Stockholms sjukhem, Stockholms stad, Radiumhemmet, SMHI, Contar AB, Existentiellt Forum, Tällberg Foundation, TEDX, Föreningen gestalt i organisation, Medborgarskolan, Region Jämtland, ABF, Vuxenskolan, Ljungskile Folkhögskola, Hälsomässan, Psykoterapimässan, Kuratorforum, Mama Mia Mödravård, Ung Cancer, Föreningen för filosofisk praxis, SEPT Sällskapet för existentiell, psykoterapi, Kvinnojouren, Rask utveckling, Probus Konsult, Ersta Vändpunkten, Madero Interior, Advokatbyrån Margareta Lind AB, Contar AB, H&M m.fl. 

LÄS MER OM EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. psykoterapeut, existentiell terapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare

Ann Lagerström

Grundare, cert. existentiell coach, ledarskapskonsult, författare

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. existentiell psykoterapeut

Ann Lagerström

Grundare, cert. existentiell coach, ledarskapskonsult, författare.

Eve Crawford

Product Designer

Alex Parker

Founder

Jessica Collins

Graphic Designer

Luke Smith

Web Developer