Bilderna på sajten

Det här är konstnären

De flesta bilder du hittar på den här sajten är gjorda av den tyske konstnären H. Kopp-Delaney som vi hittade på Flickr. Hartwig, som han kallar sig där, berättar på sin hemsida att han både varit i Hades och Olympen men att han nu efter långt utforskande känner sina olika sidor och för det mesta lever i frid med dem. Han jobbar digitalt och utgår bland annat från filosofi och psykologi.
Och vi har förstås bett Hartwig om tillstånd för att publicera hans bilder.

HARTWIGS hemsidaHARTWIG på Flickr