Det är oss du träffar på EXI

Alla du möter här på EXI har studerat existentiell filosofi och psykologi och är antingen ackrediterade av SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, eller har andra likvärdiga utbildningar eller specialkunskaper som är relevanta för det existentiella perspektivet.

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. existentiell psykoterapeut, handledare

Ann Lagerström

Grundare, ledarskapskonsult, cert. existentiell coach och vägledare

Bo Blåvarg

Leg. existentiell psykolog, handledare

Ted Harris

Präst, föreläsare, Kierkegaardexpert

Richard Skröder

Överläkare i palliativ vård

Annalena Sund Aillet

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, cert. existentiell coach, handledare