Det existentiella perspektivet
– lär dig mer

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

"I vår tid har vi glömt
vad det är att existera."

Livet – ur ett existentiellt perspektiv

Vad är det att vara människa? Hur ska jag leva? Vad är meningen och hur kan jag förstå döden?
Den existentiella filosofin och psykologin har rötter i antiken då filosofer som Sokrates och Aristoteles frågade sig vad som är ett gott liv. Tankarna plockades upp av den danska filosofen Sören Kierkegaard och är lika aktuella idag som då.

Här får du en snabb orientering i det existentiella perspektivet och hur du kan applicera det på ditt eget liv.