Existentiella länkar
– utövare, organisationer, magasin, utbildningar

Här samlar vi våra egna länkar till existentiella filosofer, psykoterapeuter, utbildningar, institut och skolor över hela världen. Botanisera, lär dig mer, ta kontakt.
Sidan växer fram så sakta.

EXISTENTIELLA PSYKOLOGER OCH PSYKOTERAPEUTER

Martin Adams, existentiell psykoterapeut, Storbritannien.

Mick Cooper, existentiell humanistisk psykolog, forskare, Storbritannien.

Emmy van Deurzen, ledande existentiell psykoterapeut i Europa, Storbritanninen.

Bo Jacosen, existentiell psykolog, professor, Danmark.

Kirk Schneider, existentiell-humanistisk psykoterapeut, USA.

Dan Stiwne, existentiell psykolog, docent, Sverige.

Paul Wong
, Meaning-Centered Counseling and Therapy, Kanada.

EXISTENTIELLA COACHER INTERNATIONTELLT

Anders Dreaby, Danmark., arbetar både praktiskt och akademiskt med existentiell psykoterapi och coaching.

Alfries Längle, Österrike,   Alfried har skapat Existentiell Analys och var medarbetare till Viktor Frankl. Han har återkommande kurser i existentiell coaching i Europa på tyska.

Sascha Smith, England, arbetar som existentiell coach och undervisar på Masterprogrammet i existentiell coaching på NSCP.

Ernesto Spinelli, England, en av de stora inom det existentiella fältet, har länge arbetat med existentiell coaching.

 

 

ORGANISATIONER

SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.
En svensk förening för alla som är intresserade av existentiella frågor.

SEA The society for existential analysis
Internationell organisation för existentiell terapi och psykoterapi.

World Confederation for Existential Therapy
International organisation för existentiell psykoterapi, terapi och coaching. Representerade är många olika grenar av existentiella samtalsformer.

Lista på organisationer och utbildare världen över

GLE, Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse
Organisation med säte i Wien som organiserar utövare av logoterapi och existensanalys.

International Network on Personal Meaning
INPM är ett nätverk startat av Paul Wong för att förvalta Victor Frankls tankar om mening. Här finns en del material om mening och positiv psykologi.

UTBILDNINGAR SVERIGE

SEPT:s Akademi, utbildningar i existentiell filosofi och psykologi, vidareutbildning för psykologer och psykoterapeuter, Sverige.

EXI, Institutet för existentiell praktik, utbildningar i existentiell filosofi och psykolog. Sveriges enda utbildning i existentiell coaching, Sverige.

insikt.nu Jan Aronsson är leg. existentiell psykoterapeut och erbjuder kurser i filosof för bland andra coacher, konsulter och psykoterapeuter.

AKADEMISKA
Mälardalens högskola, Existentiell vägledning, Sverige.

Södertörns högskolas, Det existentiella samtalet, Sverige.

UTBILDNINGAR UTOMLANDS

Master New School of Psychotherapy and Counseling, London
Emmy van Deurzens, institut. Har kortkurser, konferenser och utbildningar i existentiell psykoterapi och coachning upp till masternivå.

Regents University, London
Här kan du bland annat gå Advanced Diploma Existential Psychotherapy

TIDSKRIFTER

BÖCKER

135 filosofiböcker du kan hämta direkt till din dator/iphone/ipad via Open Culture.

Här kommer komma en länk till våra boktips.

KURSER på NÄTET

Kurser i filosofi – existentialism och annat. Gratis.

ÄMNEN

Existentiell migration – Greg Madisons tankar i pdf-form om vad det existentiell betyder att byta land