Kurs

Introduktion till "Fokusering"

Kroppen kommunicerar med oss hela tiden, men hur kan vi förstå den? Fokusering är en evidensbaserad metod och en filosofi för inre utforskande som ger dig tillgång till kroppens kunskap. Välkommen till en kurs med Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut och fokuseringslärare steg1.

DATUM Fredagen den 8 december  2017 10.00-17.00

För dig som har ett samtalsyrke
För dig som vill använda fokuseringen för att fördjupa förståelsen av dig själv

Fokusering bygger på det fenomenologiska erfarandet av den levda kroppen, en förståelse som går djupare än tankar och känslor. Inom existensfilosofin betraktas kroppen som en ”samspelsprocess”, genom vilken vi upplever och svarar på världen, händelser, situationer och andra människor.
Genom fokuseringen ökar vi vår fysiska och känslomässiga medvetenhet vilket hjälper oss att komma i kontakt med felt sense – kroppens egen kunskap om den pågående livsprocessen. Processen öppnar upp kroppen och riktar oss mot handling.

Fokusering, som är både en filosofi och metod, utvecklades av Eugene T. Gendlin Ph.D vid Chicago Universitetet. Han upptäckte att människor som gjorde fokusering under terapisessioner fick mer ut av terapin. Hans första bok ”Focusing” beskriver metoden som är lätt att använda för var och en som är intresserad. Boken Focusing-Oriented Psychotherapy visar hur man kan integrera fokusering med klientarbete.

Under dagen  varvar vi föreläsning, teori och praktik. Metoden är evidensbaserad. Läs mer på www.focusing.org

ANMÄL DIG HÄR
KURSBESKRIVNING

Du får en introduktion till fokuseringens metodik och praktik som du kan använda  för eget bruk. Kursen ger dig också en förståelse för hur den kan användas som hjälp i samtalsyrket. Är du existentiell coach, vägledare eller terapeut, ger fokusering dig ett värdefullt verktyg till att införliva och aktivera oreflekterade känslor.

Dagen innehåller föreläsning, teori och praktik, med fokus på eget erfarande via övningar; lärarledda och på egen hand. Metoden innehåller en praktisk manual som du kan använda hemma för fortsatt fokuserande.

FAKTA

NÄR Fredagen den 24 november hösten 2017 kl. 10.00-17.00
VAR Rödabergsgatan 3, 113 33

DELTAGARE Max 12

KURSLÄRARE Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, fokuseringslärare steg 1.

KOSTNAD 2500 inkl. moms. Inkluderar kursmaterial, för- och eftermiddags kaffe samt frukt.

Vid ev. återbud senast 14 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften. Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart krävs sjukintyg för att kursavgiften ska återbetalas.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
elisabeth.serrander@existentiellt.nu

DELTAGARE

Kursen är öppen både för en intresserad allmänhet såväl som för professionella, för dig som har samtalet som yrke och för dig som vill använda tekniken för att utforska dig själv.

Kursledare

Elisabeth Serrander

Leg. existentiell psykoterapeut, handledare och fokusingslärare steg 1.