Kurs

EXISTENTIELL FILOSOFI FÖR PSYKOTERAPEUTER OCH PSYKOLOGER

Öka din existentiella kompetens

EXI ger en två-dagars utbildning där du som psykoterapeut eller psykolog kan öka din existentiella kompetens. Kursen ger dig en orientering i existensfilosofi med fokus på existentiella frågor, begrepp och teman, existentiell hälsa och hållbarhet.

DATUM 16-17 mars 2018 10.00-16.30

Intresset och behovet av att samtala om existentiella frågor ökar, i samhället i stort såväl som hos den enskilda individen. Arbetar du med klienter och samtal är det av stort värde att kunna fördjupa existentiella teman som ansvar, frihet, val, autenticitet såväl som de stora frågorna kring livet, döden och alltings osäkerhet. Många klienter upplever att tillvaron saknar mening, att något skaver eller lider av diffus oro. Existensfilosofin ger ett vidgat perspektiv på vad det innebär att vara människa i en värld som ständigt förändras och ökar förståelsen för mänskliga dilemman. Samtal med ett existentiellt fokus kan bidra till att klienter hittar sin vilja, omdefinierar synen på sig själva och skapar en ny riktning i livet.

Kursledare: Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell terapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Elisabeth är f.d. ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, numer hedersmedlem.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer

ANMÄL DIG HÄR, uppge namn, mobil och mailadress.

xDu är välkommen att bidra med egna avkodade fallbeskrivningar
KURSINNEHÅLL
Orientering i existensfilosofi: Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Arendt, Sartre och Merleau-Ponty.
Fenomenologisk samtalsmetodik: Hur talar vi om existentiella frågor med klienter och patienter?
Vi varvar föreläsningar med gemensamma reflektioner samt arbete i smågrupp.
MER OM EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
KURSINFORMATION

NÄR Måndag och tisdag den 16-17 mars 2018, kl. 10.00-16.30.
VAR Hos EXI, Rödabergsgatan 3, Stockholm vid S:t Eriksplan.
KOSTNAD 4000 kr exkl. moms.

KURSLEDARE Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell terapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt författare. Elisabeth är f.d. ordförande i SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, numer hedersmedlem. Hon är medförfattare i tre antologier om existentiell psykoterapi och vägledning; Bara detta liv (Natur och Kultur, 2008), Ompröva livet (Studentlitteratur, 2009) och Existens och psykisk hälsa (Studentlitteratur, 2018), samtliga red. Dan Stiwne.

DELTAGARE

Kursen är öppen för dig som arbetar med psykologisk behandling, samtal och psykoterapi.

Max 12 deltagare.