Kurs

Kontemplationens väg

I det existentiella perspektivet skiljer vi på meningen i livet och meningen med livet. Till vardags är det oftast vår individuella mening i livet som står i centrum. Men det här är en kurs för dig som vill utforska dig i om det finns en djupare mening, något som berör oss alla. Kursledare är Ted Harris, präst och Kierkegaardkännare som länge fördjupat sig i existentiell filosofi och mystik.

DATUM Söndagseftermiddagar 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3 2018,  13-16.

En återkommande uppfattning i västerländskt tänkande är den enskilda människans möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Det går en oavbruten linje från Aristoteles uppfattning om välbefinnande via kristendomens uppfattning om himmelriket till existentialismens uppfattning om autenticitet eller självförverkligande. Vad är en människas fulla potential? Vad innebär det att förverkliga sin fulla potential? En upplevelse som anses vara möjlig för den existerande människan är en förnimmelse av tillvarons absoluta grund (Varat, Existensen, Gud). I denna kurs presenterar Ted Harris fem steg till andlig förnimmelse och djup existentiell glädje.

KURSBESKRIVNING

Under de här söndagarna kommer Ted gå igenom de fem stegen till andlig förnimmelse och djup existentiell glädje. Du får både en filosofisk inblick i synen på meningen med livet och en praktisk vägledning och praktik.
Kursen består både av föreläsningar, samtal och olika andliga övningar.

FAKTA

NÄR Söndagseftermiddagar 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3 2018,  13-16
VAR Rödabergsgatan 3, 113 33

DELTAGARE Max 20

KURSLÄRARE Ted Harris, präst och Kierkegaardskännare.

KOSTNAD 2000 kr ink moms för dig som betalar privat, 2000 + moms för dig som har företag.

Vid ev. återbud senast 14 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften. Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart krävs sjukintyg för att kursavgiften ska återbetalas.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Ted Harris

DELTAGARE

Kursen är öppen både för en intresserad allmänhet och för dig som har samtalet som yrke.

Kursledare

Ted Harris

Präst, författare, föreläsare och Kierkegaardsexpert