Kurs

GRUNDKURS EXISTENTIELLA SAMTAL

– existentiell filosofi, människosyn och samtalsmetodik

I den existentiella grundsynen är en människa i ständig rörelse i mötet med sig själv och världen. Vissa saker är givna: vi föds och vi ska dö, vi behöver sömn, relationer och mening i livet. Annat är unikt och med sin vilja kan människan påverka sitt liv. Välkommen till en första introduktion till det existentiella perspektivet.

VÅREN 2018 12-14 mars
HÖSTEN 2018 10-12 september

Människan har funderat kring sin existens sedan tidernas begynnelse. I Öster formades tidigt olika filosofiska system för att hjälpa människor att leva bättre. De existentiella tankegångarna levde vidare i Grekland under antiken, med filosofer som Platon och Aristoteles. Tankarna plockades upp på ett nytt sätt under 1800-talet av bland andra Søren Kierkegaard och Friedrich Nietzsche och har fortsatt att utvecklas sedan dess.

Grundfrågorna inom existensfilosofi och psykologi har hela tiden varit desamma:
Vad innebär det att vara människa? 
Vad är ett gott liv?
Och vad är meningen med det hela?
Svaren däremot skiftar och av existensfilosoferna uppmanas du att tänka själv och forma ditt eget liv.


VÅREN 2018 12-14 mars 2018
HÖSTEN 2018 10-12 september 2018
DAG 1 Existentiell filosofi, 10-17
DAG 2 Existentiell människosyn, 10-17
DAG 3 Existentiell samtalsmetodik 09-13

Kursen återkommer två gånger om året.

Denna grundkurs ger dig en introduktion till det existentiella perspektivet –  filosofi, människosyn och grundläggande samtalspraktik.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

Ann Lagerström
ann.lagerstrom@existentiellt.nu • 070 5562556

Elisabeth Serrander
elisabeth.serrander@existentiellt.nu 
• 0737 274794

ANMÄL DIG HÄR
KURSBESKRIVNING

Kursen, som omfattar tre dagar, ger en orientering i det existentiella perspektivet: filosofi, människosyn och samtalsmetodik.

Dag 1 EXISTENTIELL FILOSOFI

Här får du en introduktion till den existentiella filosofin och filosofer som Sokrates, Sören Kierkegaard, Jean-Paul Sartre och Hannah Arendt. Hur de ser på frågor kring människors liv, såsom val, handling, förändring, relationer, mening och döden.

Dag 2 EXISTENTIELL MÄNNISKOSYN
Den här dagen handlar om den existentiella människosynen. Vi reflekterar kring de mänskliga livsvillkoren såsom kris och utveckling, sjukdom och hälsa, ensamhet och gemenskap, vilja, värderingar och möjligheten att finna livsmod och livskraft. 

Dag 3 SAMTALSMETODIK
Nu provar vi kunskaperna i praktiken med hjälp av olika samtalstekniker. Teman som möte, dialog, ömsesidighet, stämning, tal och tystnad såväl som vikten av ett fenomenologiskt utforskande belyses. Vi utvärderar, sammanfattar och reflekterar i grupp tillsammans kring kursens innehåll. Efter avslutad kurs erhåller du ett intyg.

FAKTA

NÄR VT18 12-14 mars, HT18 10-12 september Kursen kommer att gå varje termin.
VAR i EXI:s lokaler, Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm.
DELTAGARE Max 12
ANTAGNINGSKRAV Kursen är avsedd för dig som använder samtalet i ditt yrke.
KURSWEBB All information kommer du att få på en separat kurswebb.
KURSAVGIFT 7500:- kr. ink moms.

Vid återbud 14 dagar före kursen återbetalas kursavgiften minus en administrativ avgift på 500 kronor. Vi återbud senare än 14 dagar krävs sjukintyg. Får du förhinder kan du också överlåta din plats till någon annan.

KURSINNEHÅLL
  • Orientering i existensfilosofi.
  • Orientering i existentiell människosyn.
  • Fenomenologisk hållning och metod.
  • Samtalsmetodik.
  • Litteratur i form av separata artiklar.
Kursledare

Elisabeth Serrander

Leg. existentiell psykoterapeut, handledare

Ann Lagerström

Ledarskapskonsult, cert. existentiell coach, författare