Existentiellt utforskande
– länkar till texter, videos, pdf:er, powerpoinsts

Det finns en hel del material på nätet och i våra arkiv som ger många olika perspektiv med utgångspunkt från existentiell filosofi och psykologi. Här samlar vi sådant vi själva tycker är intressant.

FILOSOFER OCH EXISTENTIELLA UTÖVARE

INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR

VIDEO Female existentialists
Föredrag av Digby Tantam om några intressanta kvinnliga existentialister Lou Andreas-Salome, Edith Stein, and Simone de Beauvoir.

EXISTENTIELL COACHING