Samtal på filosofisk grund

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mening?

Existentiella samtal och coaching har sina rötter i existentiell filosofi och psykologi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

NYHET Ny bok om Existentiell coaching
Nu kommer den första boken på svenska om existentiella samtal och coaching.
En handbok för dig som vill föra in det existentiella perspektivet i din praktik.
Existentiell filosofi, psykologi och metodik som ger dig både kunskap och redskap.
Huvudlitteratur på diplomutbildningen.
FÖRFATTARE Forums Ann Lagerström i samarbete med Elisabeth Serrander.
FÖRLAG Studentlitteratur 2019.


UTBILDNINGENS MÅL

Utbildningen Existentiella samtal och coaching är ett första steg på en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke eller erfarenhet från en arbetsplats där samtalet varit viktigt.  Kanske vill du använda kunskaperna i din nuvarande yrkesroll, eller så tänker du dig en framtid där du mer specifikt ägnar dig åt olika former av existentiella samtal.

Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor i svårigheter och dilemman av existentiell art. Den första terminen ägnar vi oss åt filosofi och självreflektion. Du får en introduktion till de viktigaste filosoferna och den existentiella människosynens mest centrala begrepp. Du får också lära dig den speciella samtalsmetodik som vi arbetar med, den fenomenologiska. I samarbete med en annan deltagare får du använda dina nya kunskaper i relation till dig själv. Den andra terminen har du dina första utbildningsklienter, får mer existentiell samtals- och coachingmetodik och handledning med filosofisk fördjupning.

UPPLÄGG
Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, enskilda, par- och gruppövningar med fokus på personlig och professionell utveckling, litteraturstudier och skrivuppgifter. De kommer också att ha utbildningsklienter och få handledning med filosofisk fördjupning.

Termin för termin
Den första delen av kursen  består av studier i existentiell filosofi och psykologi och fenomenologisk teori med fokus på förståelse av sitt eget vara i världen. Deltagarna kommer också att coacha varandra.

Den andra terminen  är inriktad på det professionella hantverket. Vi studerar fenomenologisk samtalsmetodik och existentiell coachingteknik. Under den här terminen har deltagarna också externa utbildningsklienter och grupphandledning med filosofisk fördjupning.
Utbildningen innehåller också skrivuppgifter. Den första terminen kommer deltagarna att få utforska sig själva i relation till den existentiella filosofin, psykologin och coachingen. Den andra terminen utgår vi från klientarbetet. Hur kan samtalen förstås med hjälp av existentiell filosofi, psykologi och coaching?
vittext
LITTERATUR
Kurslitteraturen består av existentiell filosofi, psykologi och coaching, både böcker och specialskrivet kursmaterial.
vittext
EXAMEN
För att deltagarna ska få ut sitt diplom ska de ha varit närvarande vid alla kursdagarna (det går att vara borta någon gång och då kompensera med en skriftlig rapport). Deltagarna ska också ha haft två utbildningsklienter som de träffat minst 6 gånger (1 inledande gång och 5 samtal). De ska också vara godkända på handledningen och på sina texter.
vittext
KOSTNAD

36 800 kr + moms. Betalas mot faktura i samband med kursstart.

CERTIFIERING
Den som gått utbildningen får ett diplom och kan sedan gå vidare på certifieringsprogrammet på Existentiellt Forum/Contar och därmed bli certifierad existentiell coach.
Certifieringen består av fortsatt klientarbete och handledning med filosofisk fördjupning.

KOMPETENSKRAV

Eftersom utbildningen i existentiella samtal och coaching är en vidareutbildning bör deltagarna redan ha professionell erfarenhet av samtal. Det innebär att den som söker har en  utbildning där det ingår samtal eller erfarenhet från ett yrke där samtalet är en viktig del av arbetet.
Exempel på yrken: Lärare, coacher, HR-personal, konsulter, sjukgymnaster, behandlingsassistenter, psykoterapeuter, psykologer, diakoner, präster, fritidsassistenter, läkare, socionomer etc.

INFORMATION
Ta kontakt med kursledarna för mer information. Se nedan.

ANMÄLAN
Skicka in din anmälan till anmalan@existentiellt.nu med namn, adress, telefonnummer, e-post och cv (både utbildningar och praktisk erfarenhet av samtal). Märk mailet: Ansökan Existentiella samtal och coaching 2019.

SAMARBETE
Utbildningen sker i samarbete med Contar.

FOTO John Mark Arnold

 
UTBILDNINGEN | FAKTA
VAD
Vidareutbildning i existentiella samtal och coaching för dig som har ett samtalsyrke.

HUR

Två terminer, totalt 10 utbildningsdagar plus en uppföljningsdag efter tre månader.
Föreläsningar, workshops, litteraturstudier, utbildningsklienter och handledning.

NÄR
Termin 1 hösten 2020
Existentiell filosofi och psykologi, fenomenologisk teori och personlig utveckling.3-4 september
25 september
16 oktober
6 november
27 november.

Termin 2 våren 2021
Fenomenologisk praktik, samtalsmetodik, klientarbete, handledning med filosofisk fördjupning.
Datum kommer snart.

Uppföljningsdag tidig hösten 2021
En uppföljningsdag efter tre månader. Vi delar erfarenheter och fyller på med ny kunskap.

TIDER
09.00-16.00

VAR
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

VAD ÄR EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING

Här kan du läsa en längre text om de existentiella samtalens rötter och praktik.

Att allt förflyttar sig låter komplicerat, men är på samma gång en förutsättning för att vi ska kunna ta oss själva och vårt liv på allvar. Om vi vore likadana hela tiden, fasta i vår struktur, skulle det inte finnas någon möjlighet till förändring. Nu står vi inför oändligt många möjligheter, frågan är bara hur vi ska hantera dem.

KURSLEDARE

Ann Lagerström, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag., ledarskapskonsult, handledare, mindfulnessinstruktör. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

Annalena Sund Aillet, certifierad existentiell coach,  leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, handledare och  lärare i psykoterapi, mindfulnesslärare. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT annalena@existentiellt.nu | 072 3099979

FOTOGRAFIER:
Vägen: enligt creative kommuns. Ann Lagerström: Ola Hedin.