Existentiell samtalsgrupp

Tala om livet

Sex kvällar för dig som vill tänka själv tillsammans med andra. Så här går det till. Vi har en fråga. Hämtar inspiration från existentiella filosofer och andra som funderat eller forskat. Så försöker vi var och en och tillsammans utforska vårt ämne.
Inga förkunskaper krävs.

START 6 februari 2018  18.30.

Tänk själv tillsammans med andra

Vad är det att vara människa?
Vad vill jag?
Hur ska jag leva med andra?
Vad är ett gott liv?
Hej döden!
Och vad är meningen?

Sex kvällar för dig som vill tänka själv tillsammans med andra. Så här går det till. Vi har en fråga. Hämtar inspiration från existentiella filosofer och andra som funderat eller forskat. Så försöker vi var och en och tillsammans utforska vårt ämne.
Inga förkunskaper krävs.
Inga bestämda åsikter är vi ute efter.
Tvärtom. Ju mer olika vi tänker, desto roligare och intressantare kommer vi att ha.
Vi träffas varannan vecka så att det vi funderat över kan få perspektiv i mötet med det verkliga livet.

I vår tid är det många som vill tala om för dig vad du ska tycka.
I det existentiella samtalet är det tvärtom. Här talar vi med varandra utan facit och utan mål försöka övertyga varandra. Målet är att var och en ska hitta sin egen filosofi. Och ju mer olika syn vi har på livet desto rikare blir samtalet..

I tusentals år har människor funderat över de stora livsfrågorna. Och deras tankar finns samlade i böcker, filosofiska och teologiska skolor, arkitektur, trädgårdar och konst. Det flesta frågor är ännu inte besvarade, kanske kommer de aldrig att få ett slutgiltigt svar, men vi kan alla delta i mänsklighetens utforskande genom att låta de stora frågorna möta våra egna tankar, erfarenheter och känslor.

Filosofen Karl Jaspers kallar det här för att filosofera.

I de existentiella samtalen utgår vi från en fråga i taget. Jag brukar börja med att berätta hur existensfilosofer och existenspsykologer funderat, ibland kryddadar jag tankegångarna med modern hjärnforskning och psykologi. Sedan filosoferar vi – vad är en människa, vad är frihet, kärlek, lycka och meningen med livet?
Allvarligt? Ibland. Roligt? Ofta.

VAD ÄR EXISTENSFILOSOFI?
Existensfilosofin är en gren av filosofin med rötter i antiken och som handlar om hur vi ska leva. Här finns filosofer som Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Simon de Beauvoir och Martin Buber – alla med olika ingångar och tankar kring livets stora frågor.
Inom existensfilosofin och den senare psykoterapin är det inte sanningen med stort S som är i centrum utan den sanning som du finner genom dina egna reflektioner och erfarenheter.
Läs mer om existensfilosofin här.

Hör av dig om du vill veta mer

Ann Lagerström
ann.lagerstrom@existentiellt.nu
070 5562556

ANMÄL DIG HÄR, betala med kortANMÄL dig här och betala med SWISH
TEMAN

6 februari Vad är det att vara människa?
20 februari Vad vill jag?
6 mars Hur kan man leva med andra?
20 mars Vad är ett gott liv?
3 april Hej döden!
17 april Och så var det det där med meningen med livet.

FAKTA

NÄR Tisdagar 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4
VILKEN TID 18.30-21.00
VAR why!, Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm
PRIS 2000 kr ink moms för privatpersoner och + moms för dig som har företag.
Vid avbokning senare än 14 dagar före start betalar vi inte tillbaka kursavgiften, du får däremot gärna överlämna din plats till någon annan.
HUR MÅNGA Max 12 deltagare.

DELTAGARE

De filosofiska samtalen är öppna för alla.
Yngsta deltagaren hittills 23.
Äldsta deltagaren hittills 84.

Du behöver inte ha några förkunskaper.

VAD SÄGER DELTAGARNA?

Samtalskvällarna blev till en oas där jag fick diskutera de stora livsfrågorna med ”likasinnade” och härliga deltagare! Ann är inspirerande, filosofisk och gör teorierna begripliga!
Anette

Samtalsledare

Ann Lagerström

Cert. existentiell coach och samtalsledare, ledarskapskonsult, författare.