Fortbildning för dig som har samtalet som yrke

Existentiell coaching och samtalsmetodik

Det här är en utbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och vill lägga till det existentiella perspektivet. Utbildningen pågår under åtta månader, totalt tio dagar, och ger dig kunskaper inom existentiell filosofi, psykologi och fenomenologisk samtalsmetodik. Du kommer också att ha klienter under handledning

NÄSTA KURSSTART vt 2019

Fortbildning för dig som har samtalet som yrke

Vi vänder oss till dig som har en yrkesutbildning där mellan-mänskliga samtal ingår och där du  har minst två års yrkeserfarenhet. Utbildningen i existentiell coaching ger dig inblick och erfarenhet i hur du kan föra ett existentiellt samtal,  som du därefter kan integrera och komplettera med din nuvarande praxis.
Du får grundläggande kunskaper om de existentiell filosofi och psykologi, den fenomenologiska hållningen, samtalsmetodik samt en fördjupad förståelse för existentiella frågeställningar och begrepp. I utbildningen ingår klient-arbete under handledning i grupp. Du bör därför ha möjlighet att inom ditt område finna minst två utbildningsklienter.

REFERENS
Utbildningen är godkänd av SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, som är Sveriges ledande auktoritet när det gäller existentiell psykologi.

CERTIFIERING VIA SEPT
Efter avslutad och godkänd utbildning, kan du via SEPT ansöka om certifiering. Det innebär att du bedriver existentiell coaching under en aukt. existentiell handledare samt arbetar med minst två klienter. Du ska också visa på fördjupade kunskaper om processen samt redogöra för densamma via en avslutande klientsammanfattning. Efter godkänd handledning blir du certifierad som existentiell coach och har möjlighet att marknadsföra dig via SEPTs webb.

INTERNATIONELLT NÄTVERK
Vi samarbetar med Europas största utbildningsinstitut för existentiell praktik NSCP i London för att utveckla den existentiella coachingen och skapa ett internationellt nätverk och en eventuell framtida internationell certifiering.

EXI´utbildning är den första och enda i Sverige som leder till certifiering som existentiell coach. Den är kvalitetssäkrad via samarbetet med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) och NSCP (New School of Counceling and Psychotherapy) i London. Vi har genomfört 5 kursomgångar med mycket nöjda deltagare som nu använder sina existentiella kunskaper inom sitt nuvarande yrkesområde. Kunder som anlitat oss är exempelvis Trygghetsrådet, Skellefteå Kommun, Stockholms Sjukhem, Arbetsförmedlingen, SMHI, H&M, Sahlgrenska sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Ersta Vändpunkten m.fl. och deltagare inom yrken såsom coach, lärare, chef, HR-personal, jurist, psykolog, psykoterapeut, socionom, sjukvårdspersonal, rektor, präst m.fl.

STUDERA VIDARE I LONDON
Genom vårt samarbete med NSPC, Emmy van Deurzen och Sascha Smith, har du med akademisk examen möjlighet att studera vidare och ta en MA in Existential Coaching vid Middlesex University.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

 

Elisabeth Serrander elisabeth.serrander@gmail.com

0737 274794

Ann Lagerström ann.lagerstrom@existentiellt.nu

070 5562556

Button Text
KURSBESKRIVNING

Utbildningen i existentiell coaching ger dig grundläggande kunskap om det existentiella perspektivets teori och praktik. Du kommer att studera existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik och under handledning använda dina kunskaper på övningsklienter. Två kursledare är närvarande vid varje tillfället.
I kursen ingår också litteraturstudier och skrivuppgifter.
Efter avslutad kurs kan du gå vidare hos SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi och bli certifierad existentiell coach.

OM EXISTENTIELL FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
FAKTA

NÄR Kursstart våren 2019
KURSTILLFÄLLEN 10 dagar 09-17, totalt 80 undervisnings-timmar, inklusive grupp-handledning 10 timmar á 60 minuter. Kursen ligger på fredagar men startar och avslutas med torsdag-fredag.

DATUM  info kommer snart

VAR Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm.

DELTAGARE Max 12.

KURSINNEHÅLL
  • Existensfilosofi och existentiell psykologi
  • Existentiella frågeställningar och begrepp
  • Fenomenologisk hållning och metod
  • Livsvärldsanalys
  • Litteraturstudier
  • Existentiell samtalsmetodik
  • Utbildningsklienter i existentiell coaching
  • Grupphandledning
  • Hemskrivning essä samt klientsammanfattning
  • Intyg efter godkänd kurs
EKONOMI

PRIS Hela kursen, exklusive kurslitteratur, 33 000 kr exklusive moms, (41 250 kr inklusive moms för båda terminerna). Anmälningsavgift 5000 kr.

ÅTERBUD Anmälningsavgift återbetalas ej. Vid återbud senast 14 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften minus anmälningsavgiften. Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart krävs sjukintyg för att kursavgiften ska återbetalas.

ANTAGNINGSKRAV

Du som söker ska ha en grundutbildning och vara verksam i ett yrke där samtal i mötet med människor står i centrum. Till vår utbildning söker sig människor med yrken såsom: coach, lärare, HR, chef, psykolog/psykoterapeut, ledarskapskonsult, socionom, vårdpersonal, jurist, advokat, präst, rektor etc. Du bör ha minst två års dokumenterad erfarenhet av mellanmänskliga samtal.

CERTIFIERING

Efter avslutad och godkänd kurs finns det möjlighet att gå vidare och bli certifierad existentiell coach via SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, som är vår samarbetspartner. Efter det har du möjlighet att marknadsföra dig på SEPTs webb, under yrkestiteln Existentiell coach, samt arbeta under titeln i din praktik.

LÄS MER HOS SEPT
Kursledare och handledare

Elisabeth Serrander

Grundare, leg. psykoterapeut, existentiell terapeut, handledare och lärare i psykoterapi, författare

Ann Lagerström

Grundare, cert. existentiell coach, ledarskapskonsult, författare

Annalena Sund Ailett

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, existentiell coach och handledare på EXI:s coachutbildning