Grundare, huvudlärare

Elisabeth Serrander

Elisabeth Serrander är leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. På den privata mottagningen i Stockholm erbjuder hon existentiella samtal, coaching och psykoterapi.
Elisabeth föreläser samt är engagerad i handlednings- och utbildningsuppdrag privat såväl som inom kommun, landsting och näringsliv. Före detta ordförande i Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT), numer hedersmedlem. I samarbete med SEPT medverkade hon till start av och var verksam på kursen Det existentiella samtalet, 30 p. på Södertörns Högskola  under åren 2010-2016. Sedan 2017 är Elisabeth handledare och lärare på Mälardalens Högskola, kursen Existentiell Vägledning, 30 p.

Elisabeth är författare till böcker om yoga och österländsk filosofi samt medförfattare i antologierna Bara detta liv (2008), Ompröva livet (2009) samt Existens och psykisk hälsa (2018), samtliga red. Dan Stiwne.

E-post: elisabeth.serrander@gmail.com
MOBIL 0737 274794
HEMSIDA elisabeth.serrander.se