Category

RESURSER

Category

INSPIRATION FÖR DIG
SOM VILL LEDA
SAMTALSGRUPPER

Att tänka själv tillsammans med andra ger en särskild känsla av trygghet. Deltagarna får vara ifred med sina funderingar på samma gång som de öppnar sig för att inspireras av de andras. De samtalsgrupper jag håller har som mål att deltagarna både ska kunna utforska sig själva och vad det är att vara människa i allmänhet. Här en inspirationssida för dig som vill leda livsfilosofiska samtalsgrupper.

TILL VÅREN STARTAR JAG KURSER I ATT HÅLLA EXISTENTIELLA SAMTAL.
JAG FYLLER PÅ EFTERHAND.
RESURSER

Philo-Practice Agora
Filosofen Ran Lahav har utvecklat en metod för filosofiska gruppsamtal som bygger på reflektion, meditation och tystnad. På den sajten presenterar han metoden och bidrar med en hel del annat material.

HUR TÄNKER FILOSOFERNA?

Här kommer material från filosoferna.

ÄR JAG FRI ELLER VAR GÅR GRÄNSEN?

Människans frihet är en viktig fråga inom det existentiella tänkandet. Men hur fria är vi? Som vanligt så är filosoferna inte eniga. Vissa, som Jean-Paul Sartre, sa i sin ungdom att vi är “dömda till frihet”. Andra, som hans kollega och partner,  Simon de Beauvoir, var mer inne på att friheten har sina begränsningar. Här kommer jag efter hand fylla på med sådant som jag tycker är inspirerande och kanske också provocerande. Så välkommen att botanisera och om du vill fundera på var gränsen går för din egen frihet.

JAG FYLLER PÅ EFTERHAND
FREEDOM med Aretha Franklin

HUR TÄNKER FILOSOFERNA?

Jean-Paul Sartre och friheten

Här kan du läsa en kort introduktion.

SIMONE DE BEAUVOIR OCH FRIHETEN

En bit ner i den här presentationen så kan du läsa om hur Simone de Beauvoir ser på frihet.

utövare, kurser, organisationer

OSYNLIG TEXT

Här samlar jag länkar till existentiella filosofer, psykoterapeuter, utbildningar, institut och skolor över hela världen. Botanisera, lär dig mer, ta kontakt med de som intresserar dig. Min erfarenhet från den existentiella världen är att det finns en öppenhet och en vilja till möte som jag sällan mött någon annan stans.

Sidan växer fram så sakta.

FRAMTRÄDANDE EXISTENTIELLA PSYKOLOGER, PSYKOTERAPEUTER och COACHER

Martin Adams, existentiell psykoterapeut, Storbritannien.
Tillhör den engelska skolan och samarbetar nära med Emmy van Deurzen.

Mick Cooper, existentiell humanistisk psykolog, forskare, Storbritannien.
Arbetar utifrån ett integration synsätt men med det existentiella förhållningssättet i grunden.

Emmy van Deurzen, ledande existentiell psykoterapeut i Europa, Storbritanninen.
En filosofiskt inspirerad psykoterapi som kallas den engelska skolan. Grundad av Emmy.

Bo Jacosen, existentiell psykolog, professor, Danmark.
Har ett existentiellt förhållningssätt inspirerad av många olika skolor.

Alfried Längle, existentiell psykoterapeut och coach, Österrike.
Arbetar utifrån Existentiell analys, samarbetat med Viktor Frankl.
• Längle om vad han menar med ett inre JA!.

Kirk Schneider,psykoterapeut, USA.
En av de ledande företrädarna för den  existentiella humanistiska grenen.

Ernesto Spinelli, existentiell psykolog, psykoterapuet och coach, Storbritannien.
Arbetar utifrån Existentiell analys med en egen tolkning av människans vara i världen.

Dan Stiwne, existentiell psykolog, docent, Sverige.
Arbetar utifrån den engelska skolan, utbildad av Emmy van Deurzen.

Alison Strasser, existentiell psykoterapeut och coach, Australien.
Utbildad i den engelska skolan, utvecklat sin egen metod The Wheel of Existential practice.

Paul Wong
, Meaning-Centered Counseling and Therapy, Kanada.
Har en egen skola som är en blandning av existentiell filosofi och positiv psykologi med inriktning på mening. Inspirerad av Viktor Frankl.

Irvin Yalom tongivande psykiater och existentiell psykoterapeut som skrivit många böcker och som lägger stor vikt vid döden som utgångspunkt i psykoterapi. Bor i Paolo Alto i USA.

EXISTENTIELLA COACHER INTERNATIONTELLT

Anders Dreaby, Danmark., arbetar både praktiskt och akademiskt med existentiell psykoterapi och coaching.

Alfries Längle, Österrike,   Alfried har skapat Existentiell Analys och var medarbetare till Viktor Frankl. Han har återkommande kurser i existentiell coaching i Europa på tyska.

Sascha Smith, England, arbetar som existentiell coach och undervisar på Masterprogrammet i existentiell coaching på NSCP.

Ernesto Spinelli, England, en av de stora inom det existentiella fältet, har länge arbetat med existentiell coaching.

Alison Strasser, Australien, existentiell psykoterapeut och coach.

EXISTENTIELL COACHING på FB

Existentiell coaching, internationell öppen grupp. Språk Engelska.

 

UTBILDNINGAR SVERIGE

SEPT:s Akademi, utbildningar i existentiell filosofi och psykologi, vidareutbildning för psykologer och psykoterapeuter, Sverige.

existentiellt.nu Reflektioner, samtal och utbildningar både för professionella och enskilda med utgångspunkt från det existentiella perspektivet. Vt 2019 diplomutbildning i existentiell coaching och existentiell samtalsledare.

EXI, Institutet för existentiell praktik, utbildningar i existentiell filosofi och psykolog. Sveriges enda utbildning i existentiell coaching, Sverige.

insikt.nu Jan Aronsson är leg. existentiell psykoterapeut och erbjuder kurser i filosof för bland andra coacher, konsulter och psykoterapeuter.

AKADEMISKA
Mälardalens högskola, i Västerås: Existentiell vägledning, 30 p på halvtid.

Södertörns högskola, Flemingsberg, Stockholm, Det existentiella samtalet, 30 p på halvtid.

UTBILDNINGAR UTOMLANDS

Master New School of Psychotherapy and Counseling, London
Emmy van Deurzens, institut. Har kortkurser, konferenser och utbildningar i existentiell psykoterapi och coachning upp till masternivå.

Regents University, London
Här kan du bland annat gå Advanced Diploma Existential Psychotherapy.

Centre of Existential Practice, Melbourne, Australien
Alison Strassers institut där man bland annat kan utbilda sig  i Wheel of Existential Practice som är den metod som Alison Strasser tagit fram.

ORGANISATIONER

SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.
En svensk förening för alla som är intresserade av existentiella frågor.

SEA The society for existential analysis
Internationell organisation för existentiell terapi och psykoterapi.

World Confederation for Existential Therapy
International organisation för existentiell psykoterapi, terapi och coaching. Representerade är många olika grenar av existentiella samtalsformer.

GLE, Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse
Organisation med säte i Wien som organiserar utövare av logoterapi och existensanalys.

International Network on Personal Meaning
INPM är ett nätverk startat av Paul Wong för att förvalta Victor Frankls tankar om mening. Här finns en del material om mening och positiv psykologi.

Här en lång lista på över 140 organisationer och utbildare världen över.

KURSER PÅ NÄTET

Kurser i filosofi – existentialism och annat. Gratis.

Det finns gott om filosfiresurser på nätet. Här är några som jag brukar använda mig av.

OPEN UNIVERSITY
Gratis kurser i filosofi.
Många olika ämnen. Här till exempel en om döden.

EXISTENTIALISM
Gratis kurs på iTunes för dig som har iPhone eller iPad, University of New Orleans. (Engelska.)

FILOSOFER
Stanford Encyclopedia of Philosophy kan du både slå upp enskilda filosofer och ämnen. Relativt hög nivå och på engelska.
Youtube finns mycket material både om filosofi och med filosofer.

OLIKA FRÅGOR
Stanford Encyclopedia of Philosophy kan du både slå upp enskilda filosofer och ämnen. Relativt hög nivå och på engelska.

FILOSOFIHISTORIA
Gratis kurs på iTunes för dig som har iPhone eller iPad, University of New Orelans. (Engelska.)
Vill du verkligen börja från början eller repetera filosofikursen på gymnasiet så kan du gå en gratiskurs här på Filosofi för gymnasiet. Här kan du också få en snabbkurs i olika delar av filosofihistorien.

Philosophizethis, är en podd som går igenom hela filosofihistorien (över 100 avsnitt). Stephen West är inte filosofiprofessor utan en ung entusiastisk
och påläst agnostiker som vill inspirera. (Engelska. Alla poddarna finns också i utskrift på sajten.)