Category

PROFESSIONELLT

Category

BÖCKER FÖR DIG
SOM ARBETAR
MED SAMTAL

Här kommer du att få tips om böcker som främst beskriver det existentiella perspektivet på människan och på samtal.
Det kommer att vara både filosofi, psykologi och samtalsmetodik. Och framförallt böcker som jag själv har stor nytta av.
När jag läser försöker jag använda den existentiella tanken att inte ta författarnas ord för sanning utan istället låta de filtreras genom min egen erfarenhet och kunskap. Stämmer det de skriver med vad jag upplevt och vad jag tänker? Har de något att bidra med som öppnar mina föreställningar och förhållande till världen? Eller är vi just nu inte kompatibla?

JAG FYLLER PÅ EFTERHAND
EXISTENTIELL PSYKOLOGI

• An Existential Approach to Human Development: Philosophical and Therapeutic Perspectives Paperback, Martin Adams (2018)

EXISTENTIELL COACHING

Case Studies in Existential Therapy: Translating Theory into Practice, red. Simon de Pluck. (2018)

Existentiella praktiker arbetar olika, det här är en bok där de beskriver hur. I ett av kapitlen berättar Sasha Smith hur hon arbetar som existentiell coach. Har inte läst boken, men beställt.

EXISTENTIELL PSYKOTERAPI

Martin Adams till hör den brittiska skolan av det existentiella samtalsträdet. Och här har han tagit sig an ett ämne som han själv brinner för och som inte någon skrivit om på de här sättet förut: Hur utvecklas en människa om man tar sig an ämnet ur ett existentiellt perspektiv.
Boken An Existential Approach to Human Development (Palgrave, 22018) är dels personlig, Adams berättar om varför just den här frågan intresserar honom. Men den största delen av boken är en genomgång av vad filosofer som Kierkegaard, Heidegger, de Beauvoir skrivit om människors utveckling, och så tittar Adams på hur deras eget liv gestaltat sig.
Den tredje delen av boken  handlar om hur den här kunskapen skulle kunna  användas i samtal.

Jag tycker boken är intressant. Har inte läst den från pärm till pärm ännu, men hittar här och där ingångar till eget reflekterande. Här finns både perspektiv på mitt eget liv – hur kommer det sig att det gestaltat sig som det har och på hur jag kan erbjuda andra sätt att se på mänsklig utveckling till de som kommer i samtal till mig eller ingår i en samtalsgrupp.

Det här är ögonblicken då vi får perspektiv och vi ser vårt nuvarande sätt att leva med  hela vårt liv som horisont.
Martin Adams, s. 100. (Red. översättning.)

Som när han skriver om filosofen och författaren Jean-Paul Sartres idé om att vi alla har ett “originalprojekt” (s. 97 och framåt).  Någon gång under vår uppväxt har vi valt ett sätt att se på oss själva som skapar en berättelse om vilka vi är och vad vi är ämnade till. Den här berättelsen, menar Sartre, präglar oss ofta så starkt att den styr både vår uppfattning om världen och våra val. Den blir, med Sartres ord, “mineraliserad”, vi skulle väl på svenska säga “slagen i sten”.  Vi blir helt enkelt romanen om vårt liv.
Men, och nu kommer Sartres poäng: Originalprojektet kan brytas, eller snarare öppnas genom en, inte så sällan, plötslig insikt. Sartre kallar det “ett psykologiskt nu” eller en “närvaro av vårt vara” som kan sammanfattas med frågan: “Tänk om …”. Tänk om det här inte är mitt öde. Tänk om det finns en annan väg. Tänk om jag kan förändra och  förändras.”
Det där tål att tänka på. Spelar jag mig själv i ett drama som jag själv skrivit och regisserar. Och vad händer om jag kliver av scenen. Vad finns bakom kulisserna.

PS Länken till boken går till Bokus. Jag har inget avtal med dem utan varierar mina länkar till olika distributörer.

INSPIRATION FÖR DIG
SOM VILL LEDA
SAMTALSGRUPPER

Att tänka själv tillsammans med andra ger en särskild känsla av trygghet. Deltagarna får vara ifred med sina funderingar på samma gång som de öppnar sig för att inspireras av de andras. De samtalsgrupper jag håller har som mål att deltagarna både ska kunna utforska sig själva och vad det är att vara människa i allmänhet. Här en inspirationssida för dig som vill leda livsfilosofiska samtalsgrupper.

TILL VÅREN STARTAR JAG KURSER I ATT HÅLLA EXISTENTIELLA SAMTAL.
JAG FYLLER PÅ EFTERHAND.
RESURSER

Philo-Practice Agora
Filosofen Ran Lahav har utvecklat en metod för filosofiska gruppsamtal som bygger på reflektion, meditation och tystnad. På den sajten presenterar han metoden och bidrar med en hel del annat material.

HUR TÄNKER FILOSOFERNA?

Här kommer material från filosoferna.

VÅRT MEDVETANDE – VAD ÄR DET?

Det är många frågetecken som döljer sig bakom frågan: Vad är det att vara människa. En av de är medvetandet. Vad är den där förmågan vi har att uppfatta oss själva och världen, att på samma gång kunna följa våra inre processer och tolka och försöka förstå allt som sker i det yttre. Här samlar jag sådant jag hittar på temat: medvetandet.

FORSKNING

“Det slår gnistor om jakten på vårt medvetande.” 180819
Här en intressant artikel om hur vetenskapen just nu ser på medvetandet och möjligheten att forska på den. Är det bara människan som har medvetande, eller har materian det också? Det där  som kallas för panpsykism. Agneta Lagercrantz har skrivit i SvD. LÄNK (kan vara bara för prenumeranter).

utövare, kurser, organisationer

OSYNLIG TEXT

Här samlar jag länkar till existentiella filosofer, psykoterapeuter, utbildningar, institut och skolor över hela världen. Botanisera, lär dig mer, ta kontakt med de som intresserar dig. Min erfarenhet från den existentiella världen är att det finns en öppenhet och en vilja till möte som jag sällan mött någon annan stans.

Sidan växer fram så sakta.

FRAMTRÄDANDE EXISTENTIELLA PSYKOLOGER, PSYKOTERAPEUTER och COACHER

Martin Adams, existentiell psykoterapeut, Storbritannien.
Tillhör den engelska skolan och samarbetar nära med Emmy van Deurzen.

Mick Cooper, existentiell humanistisk psykolog, forskare, Storbritannien.
Arbetar utifrån ett integration synsätt men med det existentiella förhållningssättet i grunden.

Emmy van Deurzen, ledande existentiell psykoterapeut i Europa, Storbritanninen.
En filosofiskt inspirerad psykoterapi som kallas den engelska skolan. Grundad av Emmy.

Bo Jacosen, existentiell psykolog, professor, Danmark.
Har ett existentiellt förhållningssätt inspirerad av många olika skolor.

Alfried Längle, existentiell psykoterapeut och coach, Österrike.
Arbetar utifrån Existentiell analys, samarbetat med Viktor Frankl.
• Längle om vad han menar med ett inre JA!.

Kirk Schneider,psykoterapeut, USA.
En av de ledande företrädarna för den  existentiella humanistiska grenen.

Ernesto Spinelli, existentiell psykolog, psykoterapuet och coach, Storbritannien.
Arbetar utifrån Existentiell analys med en egen tolkning av människans vara i världen.

Dan Stiwne, existentiell psykolog, docent, Sverige.
Arbetar utifrån den engelska skolan, utbildad av Emmy van Deurzen.

Alison Strasser, existentiell psykoterapeut och coach, Australien.
Utbildad i den engelska skolan, utvecklat sin egen metod The Wheel of Existential practice.

Paul Wong
, Meaning-Centered Counseling and Therapy, Kanada.
Har en egen skola som är en blandning av existentiell filosofi och positiv psykologi med inriktning på mening. Inspirerad av Viktor Frankl.

Irvin Yalom tongivande psykiater och existentiell psykoterapeut som skrivit många böcker och som lägger stor vikt vid döden som utgångspunkt i psykoterapi. Bor i Paolo Alto i USA.

EXISTENTIELLA COACHER INTERNATIONTELLT

Anders Dreaby, Danmark., arbetar både praktiskt och akademiskt med existentiell psykoterapi och coaching.

Alfries Längle, Österrike,   Alfried har skapat Existentiell Analys och var medarbetare till Viktor Frankl. Han har återkommande kurser i existentiell coaching i Europa på tyska.

Sascha Smith, England, arbetar som existentiell coach och undervisar på Masterprogrammet i existentiell coaching på NSCP.

Ernesto Spinelli, England, en av de stora inom det existentiella fältet, har länge arbetat med existentiell coaching.

Alison Strasser, Australien, existentiell psykoterapeut och coach.

EXISTENTIELL COACHING på FB

Existentiell coaching, internationell öppen grupp. Språk Engelska.

 

UTBILDNINGAR SVERIGE

SEPT:s Akademi, utbildningar i existentiell filosofi och psykologi, vidareutbildning för psykologer och psykoterapeuter, Sverige.

existentiellt.nu Reflektioner, samtal och utbildningar både för professionella och enskilda med utgångspunkt från det existentiella perspektivet. Vt 2019 diplomutbildning i existentiell coaching och existentiell samtalsledare.

EXI, Institutet för existentiell praktik, utbildningar i existentiell filosofi och psykolog. Sveriges enda utbildning i existentiell coaching, Sverige.

insikt.nu Jan Aronsson är leg. existentiell psykoterapeut och erbjuder kurser i filosof för bland andra coacher, konsulter och psykoterapeuter.

AKADEMISKA
Mälardalens högskola, i Västerås: Existentiell vägledning, 30 p på halvtid.

Södertörns högskola, Flemingsberg, Stockholm, Det existentiella samtalet, 30 p på halvtid.

UTBILDNINGAR UTOMLANDS

Master New School of Psychotherapy and Counseling, London
Emmy van Deurzens, institut. Har kortkurser, konferenser och utbildningar i existentiell psykoterapi och coachning upp till masternivå.

Regents University, London
Här kan du bland annat gå Advanced Diploma Existential Psychotherapy.

Centre of Existential Practice, Melbourne, Australien
Alison Strassers institut där man bland annat kan utbilda sig  i Wheel of Existential Practice som är den metod som Alison Strasser tagit fram.

ORGANISATIONER

SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.
En svensk förening för alla som är intresserade av existentiella frågor.

SEA The society for existential analysis
Internationell organisation för existentiell terapi och psykoterapi.

World Confederation for Existential Therapy
International organisation för existentiell psykoterapi, terapi och coaching. Representerade är många olika grenar av existentiella samtalsformer.

GLE, Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse
Organisation med säte i Wien som organiserar utövare av logoterapi och existensanalys.

International Network on Personal Meaning
INPM är ett nätverk startat av Paul Wong för att förvalta Victor Frankls tankar om mening. Här finns en del material om mening och positiv psykologi.

Här en lång lista på över 140 organisationer och utbildare världen över.

KURSER PÅ NÄTET

Kurser i filosofi – existentialism och annat. Gratis.

Samtal för dig som vill UTFORSKA DITT LIV

Hur ska jag leva mitt liv?
Hur ska jag leva med andra?
Hur ska jag göra med arbetet, kärleken, framtiden, drömmarna?

Existentiell coaching passar dig som har en livsfråga du behöver utforska. Något i ditt liv kanske skaver och du vill undersöka vad det är och försöka hitta en ny väg. Det kan vara ett akut problem eller en allmän fråga som du funderar över.

I existentiell coaching undersöker vi först frågan noga, hur hänger den ihop med dina livsval, din livsvärld – vad är det egentligen du söker och längtar efter. Först därefter utforskar vi olika vägar till förändring.

Målet i existentiell coaching är inte bara att hitta nya livsstrategier utan också att få tillgång till ett utforskande förhållningssätt som hjälper dig att på perspektiv på ditt liv.

HUR Vi träffas först en gång då du berättar vad du söker och jag berättar hur jag arbetar. Om du tycker att existentiell coaching passar dig lägger vi upp en plan för samtalen.
I existentiell coaching finns inge regler för hur många gånger man ska träffas eller hur ofta eller länge. Allt beror på vad som passar dig bäst.
VAR Jag har lokal på Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm, närmaste t-banestation är S:t Eriksplan.

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Ann Lagerström,
Certifierade existentiella coachSEPT
ann@lagerstrom.nu, 070 5562556

REFERENSER
Jag har arbetat som coach och rådgivare till chefer och medarbetare i över 20 år.
• Utbildad i existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola, där jag gått Det existentiella samlat, och avslutat magisterprogrammet i praktisk kunskap med en uppsats  om existentiella samtal.
• Är snart klar med min specialistutbildning i existensiell terapi och vägledning hos SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi. Jag är också vice ordförande i SEPT. J
• Jag har arbetat i över 20 år som ledarskapskonsult i Sverige och internationellt– coaching, handledning, konflikthantering, utbildning, processledare et c. Och så är jag utbildad dramapedagog, sociodramapedagog, traditionell coach  och mindfullnessinstruktör.
• Tillsammans med  Elisabeth Serrander har jag introducerat existentiell coaching i Sverige och startat  Sveriges första utbildning för existentiella coacher.

Du möter en person du inte känner. Ni står där och trampar lite och så börjar ni fråga:

Vad gör du?
Vad arbetar du med?
Var bor du?
Har du hund?
Har du några barn?
Tycker du om att resa?

Låt bli det, uppmanar bloggaren Isaac Morehouse i en krönika i nätmagasinet medium.com. Arbete, bostad, senaste film, partnerstatus, barn, hobby – allt det där är bara ett snitt i tiden, skriver han. Det är så vi låser fast varandra, status-placerar, värderar. Men livet, det går inte att fastställa, det är en levande rullande pågåeende film.
Så, skriver Isaac, fråga istället:
Vad är din berättelse?
Och gläd dig åt en rik skärva mänsklighet.

LÄS HELA KRÖNIKAN