Category

PERSONLIGT

Category

ÄR JAG FRI ELLER VAR GÅR GRÄNSEN?

Människans frihet är en viktig fråga inom det existentiella tänkandet. Men hur fria är vi? Som vanligt så är filosoferna inte eniga. Vissa, som Jean-Paul Sartre, sa i sin ungdom att vi är “dömda till frihet”. Andra, som hans kollega och partner,  Simon de Beauvoir, var mer inne på att friheten har sina begränsningar. Här kommer jag efter hand fylla på med sådant som jag tycker är inspirerande och kanske också provocerande. Så välkommen att botanisera och om du vill fundera på var gränsen går för din egen frihet.

JAG FYLLER PÅ EFTERHAND
FREEDOM med Aretha Franklin

HUR TÄNKER FILOSOFERNA?

Jean-Paul Sartre och friheten

Här kan du läsa en kort introduktion.

SIMONE DE BEAUVOIR OCH FRIHETEN

En bit ner i den här presentationen så kan du läsa om hur Simone de Beauvoir ser på frihet.

VÅRT MEDVETANDE – VAD ÄR DET? Det är många frågetecken som döljer sig bakom frågan: Vad är det att vara människa. En av de är medvetandet. Vad är den där förmågan vi har att uppfatta oss själva och världen, att på samma gång kunna följa våra inre processer och tolka och försöka förstå allt som

Undrar om vi m??nniskor b??rjar bli mogna f??r os??kerheten, om vi b??rjar st?? ut med att det ??r mycket som vi fortfarande inte vet. Orkar vi dessutom med att verkligheten inte ??r s?? r??tlinjig, s?? l??ttf??rklarad som vi ??nskar. Jag hoppas det. D?? kanske …