Lärare, handledare

Bo Blåvarg

Bo är leg. existentiell psykolog och är föreståndare för Vändpunkten på Ersta sjukhus.
Han tar emot klienter privat, arbetar som handledare och är ordförande för SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.

E-post bo@blavargs.com
MOBIL 070 268 67 22
HEMSIDA Blå vinden