Grundare, huvudlärare

Ann Lagerström

Ann är certifierad existentiell coach och vägledare och har arbetat som ledarskapskonsult sedan 90-talet i Sverige och internationellt.
Utbildad i existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola, Det existentiella samtalet och på SEPT, Existentiell vägledning och terapi, och studerar nu på masterprogrammet på Centrum för praktisk kunskap.

Utbildar, föreläser, handleder chefer, leder existentiell samtal och tar emot klienter i privat praktik och sitter i SEPT:s styrelse

Ann är också journalist och författare och har bland annat varit redaktör för SvD:s Idagsida och tillsammans med Ted Harris skrivit boken Konsten att leva innerligt – existentialism för 2000-talet om filosofen Sören Kierkegaard, boken är översatt till flera språk.

E-post ann@exi.nu
MOBIL 070 5562556
HEMSIDA lagerstrom.nu