Välkommen till höstens existentiella samtalsgrupp. Här kan du anmäla dig.