VÅRT MEDVETANDE – VAD ÄR DET?

Det är många frågetecken som döljer sig bakom frågan: Vad är det att vara människa. En av de är medvetandet. Vad är den där förmågan vi har att uppfatta oss själva och världen, att på samma gång kunna följa våra inre processer och tolka och försöka förstå allt som sker i det yttre. Här samlar jag sådant jag hittar på temat: medvetandet.

FORSKNING

“Det slår gnistor om jakten på vårt medvetande.” 180819
Här en intressant artikel om hur vetenskapen just nu ser på medvetandet och möjligheten att forska på den. Är det bara människan som har medvetande, eller har materian det också? Det där  som kallas för panpsykism. Agneta Lagercrantz har skrivit i SvD. LÄNK (kan vara bara för prenumeranter).

Author