28 oktober 2017
VÄGEN – dagretreat för innerligt sökande

By 26 juni, 2017SAMTAL
Livet kan förstås på flera sett. Vi kan närma oss oss själva, begripa mer och mer om vilka vi är och vad vi vill. Och så kan vi söka efter livet självt – finns det en större mening, en tillhörighet, ett vara att vila i. Den här dagen får du möjlighet att utifrån dina egna förutsättningar utforska både det du kallar jag och det som filosofen Sören Kierkegaard kallade Allt.
Musik, samtal, reflektion, meditation – och skrivande.

NÄR 28 oktober 2107 9.00-17.00
VAR Söderledskyrkan
PRIS 295:- ink. moms
ANMÄLAN Madeleine Halvorsen madeleine.halvorsen@svenskakyrkan.se
SAMTALSLEDARE Ted Harris & Ann Lagerström
MUSIK Michael Lagerström

DAGEN
Vi börjar i kyrkan med en morgonmeditation. Några få ord, tystnad och musik.
Med utgångspunkt i existensfilosofernas syn på människan som unik och i rörelser närmar vi oss först oss själva. Vad är det att vara jag? Kan jag uppleva mitt unika jag, ta till mig det, acceptera det och därmed få kontakt med min vilja och min livsmening?
På eftermiddagen är frågan om det finns något som är större än jag själv. Och vad det i så fall skulle vara, eller snarare – hur kan jag i så fall få kontakt eller vara i dialog?
Och så avslutar vi som vi började tillsammans med en kvällsmeditation.

DELTAGARNA
För att dela den här dagen med oss behöver du inte ha några förkunskaper och inte heller någon tydligt eller särskild tro.
Det här är en dag för alla oss som undrar och är nyfikna på vad det är att vara människa.

RETREATSCHEMA
09.00 Morgonmeditation till musik
09.30 Vägen till mig själv.
Inspiration och utfoskande med Ann Lagerström
10.30 Te, tystnad och eftertanke
11.30 Samtal och erfarenhetsutbyte
12.30 Lunch
13.15  Vägen till mening.
Inspiration och utforskande med Ted Harris.
14.15 Meditation
14.45 Te, tystnad och eftertanke.
15.45 Samtal och erfarenhetsutbyte.
16.45 Kvällsmeditation med musik.
17.00 Dagen är slut.

SAMLTALSLEDARNA
Ted Harris är teol. dr. präst och franciskan och är sedan länge intresserad av Sören
Kierkegaard och den kristna mystiken. Han undervisar, håller i retreater och pilgrimsresor och har dialoger om relationen mellan tro och vetande.

 

 

 

 

Ann Lagerström är inte med i kyrkan, eller i något annat trossamfund, men är intresserad av livets djupfrågor. Studerar och undervisar i existensfilosofi och existenspsykologi, och är van retreatledare och meditationsinstruktör. Tillsammans har vi sedan många år ett pågående samtal om vad livet, människorna och om det finns eller inte finns en djupare mening med alltihop.

 

 

 

LOKAL
Vi kommer att vara i Söderledskyrkans fantastiska lokaler ritade av arkitekterna Hans Borgström och Bengt Lindroos. Bara den värd en resa. Kyrkan är avskalad och med 14-18 meter i takhöjd. Och samlingslokalerna är som gjorda för eftertanke och samtal. Runt kyrkan finns gott om grönområden för den som vill ta en promenad.
HITTA DIT
ADRESS Lingvägen 149, 123 59 Farsta
T-BANA Hökarängen
KARTA

INFORMATION
Ted Harris, edward.harris@svenskakyrkan.se
Ann Lagerström, ann.lagerstrom@exi.nu

Leave a Reply