27 sep
GRUNDUTBILDNING – existentiell filosofi, psykologi, samtalsmetodik

By 27 april, 2017UTBILDNINGAR
KURS

GRUNDKURS – existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik

Här kommer en text om detta.

DAG 1 27 sept 2017(?) Existentiell filosofi
DAG 2 28 okt(?) Existentiell psykologi
DAG 3 15 nov/(?) Existentiell samtalsmetodik

För dig som har samtalet som yrke

Vi vänder oss till dig som har en yrkesutbildning där mellan-mänskliga samtal ingår och där du  har minst två års yrkeserfarenhet. Den existentiella coach-utbildningen ger dig inblick och erfarenhet i hur du kan föra ett existentiellt samtal,  som du därefter kan integrera och komplettera med din nuvarande praxis. Du får grundläggande kunskaper om de existentiell filosofi och psykologi, den fenomenologiska hållningen, samtalsmetodik samt en fördjupad förståelse för existentiella frågeställningar och begrepp. I utbildningen ingår klient-arbete under handledning i grupp. Du bör därför ha möjlighet att inom ditt område finna minst två utbildningsklienter.

Efter avslutad och godkänd utbildning,  kan du via SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) arbeta en tid under handledning för att därefter ansöka om certifiering som existentiell coach. Du har även möjlighet att marknadsföra dig via SEPTs webb.
Vi samarbetar med Europas största utbildningsinstitut för existentiell praktik NSCP i London för att utveckla den existentiella coachingen och skapa en internationell organisation.

CERTIFIERING VIA SEPT
Genom vårt samarbete med NSPC,  Emmy van Deurzen och Sascha Smith, har du med akademisk examen möjlighet att studera vidare och ta en MA in Existential Coaching vid Middlesex University.

INTERNATIONELL CERTIFIERING
Vi arbetar just nu tillsammans med vår partner NSPC i London för att skapa en internationell certifiering.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

Ann Lagerström
ann.lagerstrom@existentiellt.nu • 070 5562556

Elisabeth Serrande
elisabeth.serrander@existentiellt.nu 
• 0737 274794

ANMÄL DIG HÄR

KURSBESKRIVNING
FAKTA
KURSINNEHÅLL

Utbildningen i existentiell coaching och samtalsmetodik ger dig grundläggande kunskap om det existentiella perspektivets teori och praktik. Du kommer att studera existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik och under handledning använda dina kunskaper på övningsklienter.
I kursen ingår också litteraturstudier och skrivuppgifter.
Efter avslutad kurs kan du gå vidare hos SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi och bli certifierad existentiell coach.

NÄR Kursstart 7-8 september 2017.
KURSTILLFÄLLEN 10 dagar 09-17, totalt 80 undervisningstimmar, inklusive grupp-handledning 10 timmar á 60 minuter..
HÖSTEN 2017: 7-8 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 2017.
VÅREN 2018: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13-14 april
VAR Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm.
DELTAGARE Max 12.

  • Existensfilosofi och existentiell psykologi.
  • Existentiella frågeställningar och begrepp.
  • Fenomenologisk hållning och metod.
  • Livsvärldsanalys,
  • Litteraturstudier.
  • Existentiell samtalsmetodik.
  • Utbildningsklienter i existentiell coaching.
  • Existentiell grupphandledning.
  • Essä samt sammanfattande av coaching-processen.
  • Diplomering.
EKONOMI
ANTAGNINGSKRAV
CERTIFIERING

PRIS Hela kursen, exklusive kurslitteratur, 28 000 kr exklusive moms, (35 000 ink moms för båda terminerna).

ÅTERBUD Anmälningsavgift återbetalas ej. Vid återbud senast 14 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften minus anmälningsavgiften. Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart krävs sjukintyg för att kursavgiften ska återbetalas.

Du som söker ska ha en grundutbildning och vara verksam i ett yrke där samtal i mötet med människor står i centrum, såsom t ex: psykoterapeut, läkare, HR, sjuksköterska, kurator, lärare, mentalskötare, ledare, sjukgymnast, psykolog/terapeuter, ledarskapskonsult, socionom, vårdpersonal, jurister etc eller vara utbildad coach och ha minst två års dokumenterad klienterfarenhet.

Efter avslutad och godkänd kurs finns det möjlighet att gå vidare och bli certifierad existentiell coach via SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, som är vår samarbetspartner. Efter det har du möjlighet att marknadsföra dig på SEPTs webb, under yrkestiteln Existentiell coach, samt arbeta under titeln i din praktik.

LÄS MER HOS SEPT

KURSLEDARE OCH HANDLEDARE

Elisabeth Serrander

Existentiell psykoterapeut

Ann Lagerström

Certifierad existentiell coach

Bo Blåvarg

Existentiell psykolog, handledare

MER PÅ EXI

27 april, 2017

27 sep
GRUNDUTBILDNING – existentiell filosofi, psykologi, samtalsmetodik

26 april, 2017

7 sep
START Existentiell coaching

Leave a Reply