Ty det stora är inte att vara det ena eller andra
utan att vara sig själv.

Sören Kierkegaard, filosof (1813-1855)